ГНИ-единый налог

ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

ЗАЯВА про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку