Додаток 1

Заява на реєстрацію платником страхових внесків (додаток 1)