Додаток 1а

Заява на реєстрацію платником страхових внесків (додаток 1а)