Звіт про власний капітал(Форма № 4)

Звіт про власний капітал(Форма № 4 код за ДКУД 1801005)