Образец иска в суд

Образец иска в суд для отмены обязательной уплаты пенсионного взноса упрощенцами

Цей позов підготовлено Правовою групою «Домініон»,

тел.: (044) 331 40 30

До Окружного адміністративного суд м. Києва

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

Позивач: Фізична особа — підприємець

___________________________________

___________________________________

Відповідач: Кабінет Міністрів України

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2,

тел.: (044) 254-05-84,

___________________________________

___________________________________


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про скасування постанови

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 року № 366 «Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» (надалі — Постанова), яка була оприлюднена у газеті «Урядовий кур’єр» № 78 за 30.04.2009 року, було:

покладено обов’язок на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності сплачувати страховані внески до Пенсійного фонду України в порядку Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

встановлено розмір страхових внесків для таких осіб до Пенсійного фонду України, який становить не менш як один мінімальний розмір страхового внеску за кожну особу та не більш як один розмір страхового внеску, обчисленого в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески.

Вважаю, що Постанова Кабінету Міністрів України є незаконною і такою, що підлягає скасуванню, виходячи з таких підстав.

1. Постанова прийнята з перевищенням Кабінетом Міністрів України своїх повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ні Закон України «Про Кабінет Міністрів України», ні Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ні інші закони України не надають Кабінету Міністрів України повноважень встановлювати:

— розмір страхових внесків до Пенсійного фонду України для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності;

— обов’язок для таких осіб зі сплати страхових внесків; —

а також самовизначати порядок нарахування та сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

За таких обставин Постанова прийнята Кабінетом Міністрів України за межами повноважень, що передбачені законами України, а отже є незаконною і підлягає скасуванню.

2. Пункт 1 Постанови Кабінету Міністрів України суперечить абзацам 1–4 частини 2 статті 5, частині 1 статті 18, підпункту 4 пункту 8 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виключно цим законом визначаються:

принципи та структура системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

коло осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню;

платники страхових внесків, їх права та обов’язки;

порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків.

Згідно з частиною 1 статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір страхових внесків, у тому числі частини внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, встановлює Верховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг, передбачених цим законом, а також покриття адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Відповідно до підпункту 4 пункту 8 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страховані внески в порядку, визначеному цим законом у фіксованому розмірі.

Такий фіксований розмір сплати фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності внесків до Пенсійного фонду України встановлено лише Указом Президента України від 03.07.1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (надалі — Указ Президента України), відповідно до абзацу 2 частини 7 пункту 2 якого з суми єдиного податку, який сплачується фізичною особою — суб’єктом малого підприємництва, відділення Державного казначейства України перераховують до Пенсійного фонду України 42 проценти від суми єдиного податку. Цей Указ Президента застосовується нарівні із законами України в силу пункту 4 перехідних положень Конституції України.

Встановлення Постановою Кабінету Міністрів України обов’язку для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду, розміру страхових внесків, порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності суперечить вищезазначеним абзацам 1–4 частини 2 статті 5, частині 1 статті 18, підпункту 4 пункту 8 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

3. Частина 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України суперечить абзацу 4 частини 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», абзацу 3 пункту 6, частини 1 пункту 5 Указу Президента України.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страхові внески до солідарної системи нараховуються для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності здійснюється на суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Фізична особа — суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником податку на доходи фізичних осіб (абзац 3 пункту 6 Указу Президента України). Обов’язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб виникає у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, який сплачує єдиний податок, тільки у випадку перевищення ним встановленого абзацом 1 пункту 1 Указу Президента України річного обсягу виручки у розмірі 500 тисяч гривень (частина 1 пункту 5 Указу Президента України). Таким чином, обов’язок для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України виникає лише у випадку перевищення ним річного обсягу виручки у розмірі 500 тисяч гривень та переходу на загальну систему оподаткування.

Встановлення частиною 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України обов’язку для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, сплачувати додатково страхові внески до Пенсійного фонду України при неперевищенні річного обсягу виручки суперечить абзацу 4 частини 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», абзацу 3 пункту 6, частини 1 пункту 5 Указу Президента України.

Я є фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності та сплачую єдиний податок, працю найманих працівників у своїй діяльності не використовую. До цього часу я сумлінно кожного місяця сплачую єдиний податок. В силу прийнятої відповідачем незаконної Постанови, починаючи з травня місяця 2009 року я повинен буду додатково до єдиного податку сплачувати обов’язковий страховий внесок у розмірі від 123,50 гривень, який відповідно до законів України я сплачувати не повинен. Необхідність сплачувати більшу, аніж передбачено законами України суму до бюджетів та державних цільових фондів, у тому числі Пенсійного фонду України, порушує моє законне право власності, передбачене статтею 41 Конституції України, статтями 316, 317, 319, 321 Цивільного кодексу України, оскільки кожного місяця у мене буде на 123,50 гривень менше, ніж могло би бути за відсутності оскаржуваної незаконної Постанови Кабінету Міністрів України.

Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов’язкові для виконання акти — постанови і розпорядження. Виходячи з цієї норми можна стверджувати, що акти Кабінету Міністрів України не повинні суперечити Конституції України, законам України та актам Президента України. Натомість Постанова Кабінету Міністрів України, про що зазначалося вище, суперечить нормам законів України та Указу Президента України, порушує моє законне право власності, що згідно з частиною 2 статті 55 Конституції України, статтею 104, пунктом 1 частини 3 статті 105, частиною 2 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України надає мені право звернутися до адміністративного з вимогою про визнання нечинною незаконної Постанови.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 19, 41, 55, пунктом 4 перехідних положень Конституції України, абзацами 1–4 частини 2 статті 5, частиною 1 статті 18, абзацом 4 частини 1 статті 19, пунктом 8 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», частиною 1 статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», статтями 316, 317, 319, 321 Цивільного кодексу України, абзацом 2 частини 7 пункту 2, абзацом 3 пункту 6, частиною 1 пункту 5 Указу Президента України, статтями 2, 6, частиною 1 статті 17, статтями 18, 19, 104-106, 171 Кодексу адміністративного судочинства України,

прошу:

Визнати нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 року № 366 «Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» повністю.

Додатки:

Копія адміністративного позову.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності (у 2-х примірниках).

Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у 2-х примірниках).

Копія квитанції про сплату єдиного податку за травень 2009 року (у 2-х примірниках).

З повагою,

фізична особа — підприємець ________________________