Фонд социального страхования от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Заява про реєстрацію (перереєстрацію)

Заява про взяття на облік як платника страхових внесків (Додаток 4)

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (Додаток 13)