Безготівкові розрахунки

Платіжне доручення

Платіжне доручення (із змінами від 15.05.2009 постанова НБУ №296)

Меморіальний ордер (із змінами від 15.05.2009 постанова НБУ №296)

Платіжна вимога-доручення (із змінами від 15.05.2009 постанова НБУ №296)