Как исправлять ошибки в ф. Ф4-ФСС з ТВП

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ від 29.07.2009 р. № 01-14-1582

ПРО ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ЗВІТНОСТІ ПО КОШТАХ ФОНДУ

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про і загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240) страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам відповідно до цього Закону. Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальниками-роботодавцями здійснюється одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банків.

Відповідно до пункту 4.4 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затвердженої постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16, перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальниками-роботодавцями здійснюється одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банків. У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески повинні бути перераховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для виплати заробітної плати за другу половину місяця.

У разі невиконання вищезазначених умов несвоєчасно перерахована сума страхових внесків або їх частина, яка мала бути сплачена, вважається недоїмкою. Відповідно до частини першої статті 30 Закону № 2240 у разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.

Відповідно до пункту 3 Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників, затвердженого постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. № 123 (далі — Порядок № 123), у разі якщо страхувальник самостійно, до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданій ним звітності і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків або витрат за рахунок коштів Фонду, він повинен вжити невідкладних заходів щодо виправлення винайдених помилок. Про факт та зміст помилок необхідно направити письмове повідомлення до робочого органу Фонду за місцем обліку страхувальника. В повідомленні, що складається з урахуванням пункту 4 Порядку № 123, має бути відображений зміст помилок та надано розрахунок відкоригованої суми страхових внесків, а, за необхідності, пені.

Пунктами 5 та 6 Порядку № 123 встановлено, що страхувальник при виявленні помилки, що спричинила появу заборгованості страхувальника перед Фондом, повинен донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. У випадку, якщо існувала заборгованість за Фондом перед страхувальником і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки, пеня на суму недоїмки не стягується.

Згідно з пунктом 10 Порядку № 123 страхувальник при поданні звітності до робочого органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування показників у відповідних рядках поточного звіту.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги тощо), у звітності відображаються в рядку 3.1 таблиці III форми Ф4-ФСС з ТВП.

Як зазначено в наведеному прикладі, бухгалтером, підприємства-страхувальника було самостійно виявлено помилкову недоплату суми страхових внесків до Фонду, що підлягала до сплати згідно із поданим звітом за формою Ф-4 ФСС з ТВП. Недоїмку було самостійно сплачено зі сплатою пені, про що було повідомлено орган Фонду.

У випадку виправлення помилок у звітності страхувальником самостійно штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків, передбачений ст. 30 Закону № 2240, не накладається. Також не застосовується адміністративний штраф, передбачений статтею 165-5 КУпАП.

Заступник директора Т. Антоненко

www.kchp.com.ua