В чем отличия между камеральными и документальными невыездными проверками

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 15.09.2009 р. № 19876/7/15-0217

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,

областях, мм. Києві та Севастополі

Про надання роз’яснення

Державна податкова адміністрація України у зв’язку з наявністю запитів органів ДПС надає роз’яснення щодо порядку застосування штрафних санкцій при проведенні невиїзних документальних та камеральних перевірок правильності визначення податку на прибуток.

Відповідно до пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон) контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податків у разі якщо, зокрема:

дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях (підпункт «б» цього пункту);

контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання (підпункт «в» цього пункту).

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.

Тобто, у разі якщо при перевірці податкової звітності службова особа використовує виключно дані поданої податкової декларації, то така перевірка є камеральною.

При цьому, відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 № 327 «Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства» (далі — наказ № 327) невиїзною документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів), незалежно від способу їх подачі.

Підпунктом 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону визначено, що у разі коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов’язання платника податків, якщо дані документальних перевірок результатів діяльності такого платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях (пп. «б» пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону), такий платник податків зобов’язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми недоплати (заниження суми податкового зобов’язання) за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору (обов’язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше п’ятдесяти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

Підпунктом 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 Закону визначено, що у разі коли контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання самостійно донараховує суму податкового зобов’язання платника податків (пп. «в» пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону), такий платник податків зобов’язаний (крім випадків, коли податкова декларація не приймається всупереч нормам цього Закону) сплатити штраф у розмірі п’яти відсотків суми донарахованого податкового зобов’язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

Отже, якщо контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки податкової декларації донараховує суму податкового зобов’язання, то до такого платника податків застосовується штрафна санкція відповідно до 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 Закону.

Заступник Голови С. В. Чекашкін

www.kchp.com.ua