Замечания городского головы к вопросу о денежной оценки земли

Обґрунтування зауважень до рішення 42 сесії Мелітопольської міської ради від 30.11.2009 №1/28 «Про відміну дії рішень Мелітопольської міської ради Запорізької області №2/7 від 29.05.2009 та №1 від 09.07.2009».

До 2009 року в м. Мелітополі діяла грошова оцінка землі, яка була затверджена рішенням сесії Мелітопольської міської ради від 09.04.1999 № 5, яка складала 17,67 грн. за 1 кв. м.
Рішенням сесії Мелітопольської міської ради від 28.03.2001 № 2/28 внесені зміни до первинної редакції. Нарахування платежів за користування землею до 01.07.2009 року здійснювалося МОДПІ на підставі вищеназваних рішень, у відповідності із Законом України „Про плату за землю” та з врахуванням коефіцієнта, розрахованого, виходячи з середньорічного індексу інфляції відповідно до Постанови КМУ від 12.05.2000 року і середня оцінка складала 46,35 грн. за 1 кв. м.
Згідно з ст.18 Законом України „Про оцінку земель” нормативна грошова оцінка земель в межах населеного пункту незалежно від цільового призначення земель проводиться не рідше одного разу на 5-7 років. В м. Мелітополі перегляд грошової оцінки не проводився, як ми бачимо, більш 10 років. Після закінчення терміну дії існуюча нормативна грошова оцінка земель вже не відповідає вимогам економічного регулювання земельних відносин та вимогам законодавства.
У зв’язку з вищеназваними обставинами рішенням сесії Мелітопольської міської ради від 22.02.2008 № 7/2 були внесені зміни до рішення сесії від 27.02.2006 року № 2/21 „Про затвердження Комплексної програми по землеустрою і плануванню території м. Мелітополя на 2006-2010 роки” відносно коригування нормативної грошової оцінки земель.
У відповідності до ст.76 Бюджетного кодексу України доходна частина бюджету м. Мелітополя була спланована з урахуванням додаткових коштів, які надійдуть в результаті проведення нової нормативної грошової оцінки землі. Затверджений план по доходам, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), відповідає доведеним контрольним цифрам Міністерства фінансів України.
Протягом 9-ти місяців 2009 року прийнято ряд заходів щодо збільшення доходної частини бюджету м. Мелітополя. Одним із основних напрямків роботи є заходи, які направлені на виконання затвердженого плану по платі за користування земельними ресурсами. З цією метою прийнято рішення 35 сесії Мелітопольської міської ради V скликання від 29.05.2009 №2/7 „Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Мелітополя”. Відповідно до цього рішення з 01.07.2009 року оподаткування земель проводиться на підставі нової нормативно грошової оцінки земель.
Враховуючи неоднозначну фінансову ситуацію в економіці, на розгляд Мелітопольської міської ради була винесена пропозиція про застосування понижуючого коефіцієнту до базової грошової оцінки при сплаті платежів в бюджет. Розрахункові втрати міського бюджету в результаті застосування понижуючого коефіцієнту в 2009 році складає 2 200,0 тис. грн. Однак, прийняття такого рішення викликано необхідністю врахувати не тільки інтереси бюджету, але й суб’єктів господарювання, які є землекористувачами.
Відповідно до рішень 35 сесії Мелітопольської міської ради від 29.05.2009 № 2/7 та від 09.07.2009 № 1 базова вартість 1 кв. м. землі несільськогосподарського призначення визначена в розмірі 103,17 грн. з 01.07.2009 року. Крім того, для розрахунку платежів в міський бюджет по землі застосовуються коефіцієнти: - в 2009-2010 роках – 0,5; - в 2011 році – 0,65; - в 2012 році – 0,8; - з 01.01.2013 року – 1,0.
Таким чином, на сьогодні затверджена грошова оцінка землі – 103 грн. і для розрахунку платежів застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5. На приклад, в інших регіонах базова вартість 1 кв. м. землі складає: м. Запоріжжя – 190,0 грн. м. Бердянськ – 92,0 грн.
В результаті здійснених розрахунків та аналізу збільшення надходжень платежів за землю, встановлено, що впровадження нової грошової оцінки не завжди призводить до збільшення платежів до бюджету. Аналіз 52 найбільш крупних землекористувачів показав, що по 24,0% підприємств нарахування зменшились, по іншим підприємствах нарахування збільшились в середньому на 50,0%. Беручи до уваги зменшення нарахувань по окремих підприємствах, сума надходжень в міський бюджет розрахунково збільшилась на 31,8%.
По найбільш крупних підприємствах основних галузей міста ситуація виглядає таким чином: - збільшення платежів по земельному податку: ВАТ „Мелітопольський м’ясокомбінат” – 147,0%; ЗАТ „Мелітопольспецекскавація” – 152,6%; МС „Стальконструкція – 100” – 152,6%; - збільшення по орендній платі за землю: ВАТ „Мелітопольський олійноекстракційний завод” – 178,0%; ТОВ „Мелітопольський „Автогідроагрегат” – 198,0%; КП „Мелітопольжитлосервіс” – 170,4%; ТОВ „УПТК – ЗБІ” – 152,6%; ВАТ „ЗЗБВ – 5” – 152,6%.
Рівень нарахувань відносно діючої раніше оцінки по підприємствах, по яких відмічається зменшення, склав: - по земельному податку: ВАТ „Рефма” – 73,2%; ЗАТ з іноземною інвестицією „ЗАЗ” ГРП „АвтоЗАЗ-Мотор” – 89,8%; ЗАТ „Мелітопольмеблі” – 82,4%; - по орендній платі за землю: ТОВ „Продмаш” – 75,1%; ПП „Вітмас” – 91,5%.
У зв’язку з переглядом грошової оцінки землі в травні та липні поточного року суб’єктами господарювання та відповідними службами проведена велика робота.
Управлінням земельними ресурсами проведено переоцінку земель, які передані в оренду, постійне користування та у власність. На сьогоднішній день видано 1730 розрахунків по новій грошовій оцінці землі, що складає 80% від загальної кількості земельних ділянок (без урахування житлової забудови). Управлінням комунальною власністю складено 600 додаткових угод по земельних ділянках, які здаються в оренду. Мелітопольським ЦДЗК проведено реєстрацію 150 додаткових угод. Знаходяться на реєстрації 250 додаткових угод. Мелітопольською об’єднанню державною податковою інспекцією та фінансовим управлінням Мелітопольської міської ради проведено нарахування земельного податку та орендної плати за землю платникам відповідно до поданих ними документів по новій грошовій оцінці землі. За даними Мелітопольської об’єднаної державної податкової інспекції у 2009 році зареєстровано 1131 юридичних та фізичних осіб – платників плати за користування земельними ресурсами. На сьогоднішній день подано уточнюючих декларацій 792, що складає 70% від загальної кількості платників.
В результаті проведеної роботи надходження по платі за землю збільшились на 36,7%, більш як 62,0% суб’єктів господарювання – юридичних осіб здійснили перерахунки по оренді землі і більш як по 86,0% - з податку на землю.
По грошовій оцінці, яка діяла до 01.07.2009 року надходження складали в середньому 910,0 тис. грн. на місяць, по новій – 1244,0 тис. грн. Очікувані надходження до міського бюджету плати за користування земельними ресурсами по новій грошовій оцінці землі з урахуванням коефіцієнту 0,5 – 12800 тис. грн.
При умові відміни дії рішень Мелітопольської міської ради 5 скликання від 29.05.2009 №2/7 та від 09.07.2009 №1 втрати бюджету по платі за землю складуть 1900,0 тис. грн. Зазначена дія призведе до виникнення дефіциту міського бюджету, що є порушенням ст.72 Бюджетного кодексу України. Крім того, до кінця поточного року необхідно здійснити порахунок та повернення по підприємствах, які сплатили платежі по новій грошовій оцінці в сумі 1 000,0 тис. грн. Надходження грудня мають скласти тільки 900,0 тис. грн. Таким чином, повернення має здійснюватися також з січня 2010 року.
На підставі вищевикладеного в умовах, що склалися з виконанням доходної частини міського бюджету складається критична ситуація з фінансуванням видатків, пов’язаних з харчуванням дітей у дошкільних та навчальних закладах, медикаментів у лікувальних закладах, інших видатків, які забезпечують функціонування бюджетних установ (послуги зв’язку, транспортні послуги, тощо). Крім того повністю призупиняється фінансування видатків, пов’язаних з благоустроєм міста (вивіз сміття, вуличне освітлення, тощо), що є порушенням п.10 ст.78 Бюджетного кодексу України.
Станом на 22.10.2009 року вже існує кредиторська заборгованість по оплаті за харчування у дошкільних закладах – 136,2 тис. грн., навчальних закладах – 235,0 тис. грн., виконані роботи з благоустрою – 680,0 тис. грн.
Очікувані втрати міського бюджету у разі відміни дії рішень сесії Мелітопольської міської ради 5 скликання від 29.05.2009 №2/7 та від 09.07.2009 №1 призведуть до неможливості проведення розрахунків по погашенню вже існуючої заборгованості та виконання запланованих видатків міського бюджету у майбутньому.
На підставі вищевикладеного з метою недопущення порушень бюджетного законодавства виникає необхідність внесення змін до міського бюджету на 2009 рік в частині зменшення його обсягів за доходами та видатками на суму втрат відповідно до ст.7 Бюджетного кодексу України.
Оскільки попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах м. Мелітополя, була затверджена рішенням Мелітопольської міської ради від 09.04.1999 №5 із змінами, внесеними рішенням сесії Мелітопольської міської ради від 28.03.2001 №2/28, то на сьогодні відміна діючої нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах м. Мелітополя, є грубим порушенням вимог чинного законодавства. Крім того, у разі відміни дії існуючої нормативної грошової оцінки земель м. Мелітополя, ця галузь залишається взагалі неврегульованою.
Тому, на підставі вищевикладеного, вважаю, що прийняття рішення про відміну дії нормативної грошової оцінки земель м. Мелітополя є грубим порушенням вимог бюджетного та земельного законодавства та не забезпечує захист інтересів територіальної громади.