Внесены изменения в П(С)БУ 21 «Влияние изменений валютных курсов»

З 10 січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1591 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2011 за №1556/20294, яким внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за №515/47360.

Згідно із зазначеними змінами в бухгалтерському обліку визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу

По материалам: ДПСУ