Отменена отсрочка

Міністерство фінансів України своїм наказом від 20.12.2011 N 1674 скасувало затверджений ДПА України Порядок проведення органами податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011

м. Київ

N 1674

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29 грудня 2011 р. за N 1568/20306

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 28.09.2004 N 562

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446, та Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 584,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.09.2004 N 562 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.10.2004 за N 1308/9907.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.), Департаменту погашення податкового боргу Державної податкової служби України (Довгаль С. О.) в установленому законодавством порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І., заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С. І.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО: Перший віце-премєр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв