Безоплатна правова допомога

19 Ноября 2021     MGK Новости

Безоплатна правова допомога

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі — Закон), безоплатна первинна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Згідно з частиною другою статті 7 Закону, безоплатна первинна правова допомога, зокрема включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій і розяснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання консультацій, розяснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення – власників земельних ділянок; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України (стаття 8 Закону).

Строки розгляду звернень

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобовязані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше пятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина (стаття 10 Закону).

Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, надсилаються або подаються безпосередньо до Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до її компетенції:

особами, які досягли повноліття;
законними представниками (якщо звернення стосується дітей);
опікунами чи піклувальниками (якщо звернення стосується осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом).
Звернення щодо надання первинної правової допомоги до Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області (далі — райдержадміністрація) можна направити за адресою: вул. Івана Алексєєва, 5, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319 (тел. (0619) 43-00-40), електронною адресою gromada-mrda@i.ua або подати особисто до відділу роботи із зверненнями громадян райдержадміністрації (далі — Відділ), розташованого в адміністративній будівлі райдержадміністрації за вказаною адресою.

Звернення приймаються у Відділі у робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00 (у пятницю — до 15.45).

Час прийому звернень громадян може бути змінений згідно змін у режимі роботи райдержадміністрації.

Письмові звернення щодо надання первинної правової допомоги в електронній формі можна направити через відповідну форму, розміщену на офіційному сайті райдержадміністрації у розділі «Звернення громадян».

Порядок надання первинної правової допомоги розміщений на офіційному сайті райдержадміністрації у розділі «Правова безоплатна допомога».

УВАГА! Прийоми осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги проводяться відповідно до графіку проведення гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами керівництва Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області під час карантинних особистих прийомів, які розміщені на офіційному сайті райдержадміністрації у розділі «Звернення громадян».

До розгляду питань з надання безоплатної первинної правової допомоги залучаються працівники юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

Надання правової інформації, консультацій і розяснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється за можливості під час прийому (крім документів процесуального характеру). При необхідності залучаються працівники структурних підрозділів райдержадміністрації, до компетенції яких належить розвязання порушених

Якщо під час розгляду усного звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові надається допомога в розясненні порядку подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розміщений на офіційному сайті райдержадміністрації у розділі «Правова безоплатна допомога».
Якщо Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області отримає звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги та буде встановлено, що питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції райдержадміністрації, таке звернення переадресовується протягом пяти календарних днів до відповідного органу (до компетенції якого відноситься порушене у зверненні питання), про що повідомляється особа, яка подала звернення.
джерело http://mrda.gov.ua

Теги: допомога

Комментарии


Отправить
';